ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.