ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 111 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.