ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน
  รายละเอียด : คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19 ไปด้วยกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.