ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู ประจำปีการศกษา 2564
  รายละเอียด : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู สังกัดเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา 2564 อายุ 2 ปี 6 เดือนถึง4 ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาเราะซูซู
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาสูติบัตรของเด็ก 2ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน(เด็ก ,บิดา,มารดา) 2 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชน(บิดา, มารดา) 2 ฉบับ
-สมุดบันทึกสุขภาพ(หน้าฉีดวัคซีน) 2ฉบับ
้ติอต่อสอบถาม
073-720119,080-7070989,093-6652859,081-0921519
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.