ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : TimeLine ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ. ยะลา ระลอก
  รายละเอียด : TimeLine
ผู้ติดเชื้อโควิด-19
จ. ยะลา ระลอก
เม.ย. 2564
https://bit.ly/3gGwnml
https://www.ylo.moph.go.th/.../04/mobile/index.html...
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.