ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา
ที่ 20/2564
เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตืชท้องที่อำเภอเบตง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.