ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 256/2564 เรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25648 (ฉบับที่ 33) ว่าด
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ขอแจ้ง ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 256/2564 เรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25648 (ฉบับที่ 33) ว่าด้วยมาตราการห้ามออกนอกเคหสถาน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.