ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่"
  รายละเอียด : เทศบาบตำบลธารน้ำทิพย์ ขอประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" เพื่อแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น อาทิ ปริมาณฝน น้ำท่า การระบายน้ำจากเขื่อน และอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ ในพื้นที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.