ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
  รายละเอียด : ด้วยจังหวัดยะลาแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยจัดทำรายละเอียดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ และสามารถร้องเรียนร้องทุกข์ได้สะดวกผ่าน 5 ช่องทางดังนี้
1. ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง
2.ยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์
3.แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน 1567
4.แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
5.แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์
(รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.