ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า
  รายละเอียด : ช่วงเดือนพฤศจิกายน–เมษายน เป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดไฟป่าสูงกว่าช่วงอื่นๆ เนื่องจากสภาพอากาศแห้งลมพัดแรง ประกอบกับต้นไม้ใหญ่จำนวนมากผลัดใบหญ้าแห้งตาย โดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าสวนใหญ่
เกิดจากมนุษย์จุดไฟ เพื่อหาของป่าและล่าสัตว์ รวมถึงการทำไร่เลื่อนลอย เมื่อเกิดเพลิงไหม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่
ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง ประกอบกับปัญหาหมอกควันที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่า ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน