ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลธารน้ำทิพย์ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลธารน้ำทิพย์ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/ioip6b
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน