ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ จะดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565 รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์ด้านล่าง 🐶🐱
💁ขอให้ประชาชนเตรียมการ ดังนี้
1. นำบัตรประชาชน หรือบัตรประวัติสัตว์เลี้ยง (ถ้ามี) มาแสดง ณ จุดบริการ
2. เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำต้องนำสัตว์มาฉีดวัคซีนด้วยตนเอง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน