ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน 3 (ระยะที่ 3)
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ได้รับแจ้างจากอำเภอเบตงว่า จังหวัดยะลา กรามที่ดินได้จัดทำโครงการ บอกดิน 3 ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมุูลตำแหน่งที่ดิน ผ่านทางโทรศัพทฺ์มือถือ Smarphone ทาง Application Smart Lands
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้ำข้อมูลที่ดินของประชาชนมาบริหารจัดการที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องที่ดินทำกิน โดยเริ่มให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ขอประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน 3 (ระยะที่ 3) ให้ประชาชนทราบ
ตามลิงค์นี้

https://bokdin3.dol.go.th/?fbclid=IwAR1hxDBmstkzBE8dPai4_Dx_p2xyXo8JlriJ5CYz_FXFD7qOvxoPOB_zQ-I
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน