ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565
  รายละเอียด : วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมใส่เสื้อสีขาวเพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน