ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวสารเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : อบต.ธารน้ำทิพย์ ได้โอนเงิน
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2553
ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2553
ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2553
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรียบร้อยแล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 395 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.