ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการงวดเมษายน 2553
  รายละเอียด : อบต.ได้โอนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำเดือนเมษายน 2553 สำหรับ 47 ราย ๆ 500 บาท เป็นเงิน 23,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.