ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2551 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ได้เปิดประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2551 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.