ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ
ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2553 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 242 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.