ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2554
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2554 ในวันพฤหัสบดี  ที่ 16 มิถุนายน  2554  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน