ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2553 ในวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เวลา 13.30. เป็นต้นไป

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 188 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.