ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง เรื่องดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
  รายละเอียด : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง มีความจำเป็นต้องดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.  ดับไฟบริเวณตำบลธารน้ำทิพย์ทั้งหมด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 532 คน