ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง

การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ปฏิบัติราชการแทน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 221 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.