ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2554
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ กำหนดเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2554 ในวันพฤหัสบดี  ที่ 11 สิงหาคม  2554  เวลา  13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 259 คน