ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 7
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2554 ในงบเงินดำเนินการ และงบบุคลากร

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 249 คน