ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555อบต.ธารน้ำทิพย์
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ เมื่อวันที่  11 ตุลาคม  2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 293 คน