ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ภาคผนวกการรับสมัครสอบคัดเลือก
  รายละเอียด : ภาคผนวกการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6      (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 277 คน