ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องโอนและแก้ไขเปลี่ยงแปลงงบประมาณประจำปี 2555ครั้งที่1
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2555

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 259 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.