ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  รายละเอียด :    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน