ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558)
  รายละเอียด :

      ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2556 - 2558)


 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 245 คน