ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554
  รายละเอียด :

            ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2554

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 207 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.