ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้าง
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ถนนสายป้อม ชรบ.-ใต้ต๋ง หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 208 คน