ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
  รายละเอียด :                               ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ประกาศ เรื่อง การประชุมประชาคมหมู่เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (2557-2559)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 264 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.