ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์
เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

SLOT ONLINE
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 256 คน