ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 4

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 207 คน