ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด :                      ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 
เรื่อง อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 225 คน