ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศตรวจรับงานจ้าง
  รายละเอียด : โครงการร่วมด้วยช่วยกันสานฝันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน (ปรับปรุงพื้นห้องเรียน ห้องอาบน้ำ และห้องอื่นๆ มุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม) หมู่ที่ 4 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน