ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อนุมัติใช้เทศบัญญัติตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์อนุมัติใช้เทศบัญญัติตำบลธารน้ำทิพย์เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 94 คน