ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์อนุมัติใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน