ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจ เพื่อลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน จำนวน 15 กระยวนงาน และแผนปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะวลาการปฏิบัติราชการพร้อมผู้รับผิดชอบฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 85 คน