ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายละเอียด : เทศบาลตำบละารน้ำทิพย์ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 73 คน