ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาชนในเขต ตำบลธารน้ำทิพย์สวมใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเดินทางออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาชนในเขต
ตำบลธารน้ำทิพย์สวมใส่หน้ากากอนามัย
ก่อนเดินทางออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน