ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID)-19)
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID)-19)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน