ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : จังหวัดยะลาขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์แจ้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ประชาชน/ผู้ประกอบการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาที่ไปเก็บข้อมูลตามแผนงานในแต่ละเดือน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 120 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.