ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาสตรีดีเด่น ประจำปี 2564
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขาสตรีดีเด่น ประจำปี 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.