ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์  มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 318 คน