ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์  มีความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 301 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.