ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด :         แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.