ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์ ระดับ 6
  รายละเอียด :

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล


เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น


ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์  ระดับ  6


(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล)

องค์การบริหารส่วนตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 267 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.