ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เตือนภัยโรคไข้เลือดออก
  รายละเอียด :

 

ประกาศ เตือนภัยโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

(Dengue Hemorrhagic Fever)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน   
 
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.