ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมัพนธ์ปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน
  รายละเอียด : ประประกาศ เรื่องการปรับปรุงกระบวนงานบริการตามภารกิจเพื่อลดระยะการให้บริการประชาชน จำนวน 15 กระบวนงาน และแผนปฏิบัติการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการพร้อมผู้รับผิดชอบฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 95 คน