ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ สายด่วน Call Center 1567 รับแจ้งข้อมูลโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
11 ต.ค. 2564
2 ประชาสัมพันธ์ สายด่วน Call Center 1567 รับแจ้งข้อมูลโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ก.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เรื่องยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ก.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา ที่ 256/2564 เรื่องการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 25648 (ฉบับที่ 33) ว่าด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ก.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดยะลา ที่ 255/2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดยะลาที่ 254/2564 ลงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.