ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แจ้งประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 พ.ย. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ เรื่อง การลงทะเบียนคนพิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ต.ค. 2564
4 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนกำลังแรง "คมปาซุ" ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ต.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ต.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ สายด่วน Call Center 1567 รับแจ้งข้อมูลโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
24
11 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ สายด่วน Call Center 1567 รับแจ้งข้อมูลโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ต.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ สายด่วน Call Center 1567 รับแจ้งข้อมูลโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 ต.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
ตำบลธารน้ำทิพย์  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา 95110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-7328-7111
Copyright © 2009 WWW.TANNAMTIP.GO.TH All right Reserved.